ติดต่อเรา

         โรงเรียนบ้านทุ่ม (อ.ส.พ.ป.3)   อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

บ้านทุ่ม  หมู่ที่  11  ตำบลไพรบึง  อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 33180 

โทร 0895821995 

https://www.bantoomschool.ac.th/,

https://www.facebook.com/tumschoolโรงเรียนบ้านทุ่ม(อ.ส.พ.ป.3) อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 11 บ้านทุ่ม ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33180

โทรศัพท์ : 0895831995 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook