ตัวชี้วัดที่ 10

ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหรือ
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

https://www.facebook.com/tumschool/videos/2349509658639665/?t=7

 โรงเรียนบ้านทุ่ม(อ.ส.พ.ป.3) อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 11 บ้านทุ่ม ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33180

โทรศัพท์ : 0895831995 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook