ภาพกิจกรรม เรื่อง:วันที่ ๒๕-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านทุ่ม(อ.ส.พ.ป.๓) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มพัฒนาคุณภาการศึกษา ๑๖ ไพรบึง ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลไพรบึง
วันที่ ๒๕-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านทุ่ม(อ.ส.พ.ป.๓) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มพัฒนาคุณภาการศึกษา ๑๖ ไพรบึง ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลไพรบึง
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3) วันที่ : 6 มกราคม 2563
อ่านแล้ว : 33 คน |


โรงเรียนบ้านทุ่ม(อ.ส.พ.ป.3) อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 11 บ้านทุ่ม ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33180

โทรศัพท์ : 0895831995 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook