ภาพกิจกรรม เรื่อง:สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรย้าย ณ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา
สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรย้าย ณ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3) วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านแล้ว : 70 คน |


โรงเรียนบ้านทุ่ม(อ.ส.พ.ป.3) อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 11 บ้านทุ่ม ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33180

โทรศัพท์ : 0895831995 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook