เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 เกียรติบัตรครู
26 สิงหาคม 2563 19ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
7 ดาวน์โหลด
2 เกียรติบัตรครู
26 สิงหาคม 2563 26ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
9 ดาวน์โหลด
3 งาน
22 กันยายน 2562 99ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
50 ดาวน์โหลด


โรงเรียนบ้านทุ่ม(อ.ส.พ.ป.3) อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 11 บ้านทุ่ม ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33180

โทรศัพท์ : 0895831995 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook