ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของโรงเรียนด้านวิชาการ
ดีมาก
 
100.00%
ดี
 
0.00%
พอใฃ้
 
0.00%
ปรับปรุง
 
0.00%


โรงเรียนบ้านทุ่ม(อ.ส.พ.ป.3) อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 11 บ้านทุ่ม ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33180

โทรศัพท์ : 0895831995 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook